fbpx
Header - Seminar
สัมมนา
27
พ.ย.
สัมมนาออนไลน์ฟรี : “ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถทำอะไรได้บ้าง?”
  27-11-2563 13:00 - 14:00 น.
 สัมมนาเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

  บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนผู้ให้บริการ Google Workspace ซึ่งเรายังเปรียบเสมือนตัวกลางแปลสาร

13
พ.ย.
สัมมนาออนไลน์ฟรี : “Google Workspace เป็นมากกว่าแค่อีเมลบริษัท”
  13-11-2563 11:00 - 12:00 น.
 สัมมนาเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนผู้ให้บริการ Google Workspace (ชื่อเดิม G Suite) ซึ่งเรายังเปรียบเสมือนต

26
ส.ค.
[ปิดรับสมัคร] สัมมนาออนไลน์ : “New Normal on Cloud with G Suite Business”
  26-08-2563 14:00 - 16:00 น.
 สัมมนาเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live
บริษัท สตรีท สมาร์ท เปรียบเสมือนตัวกลางแปลสารจาก Google ถึงลูกค้าโดยตรง เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งเราได้รับรางวัลประกันคุณภาพจาก Google โดยตรงถึง 4 รางวัลด้วยกัน โดยมีลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 2,000 บริษัท หรือประมาณ 210,000 กว่าบัญชีแล้ว ที่เราได้ทำการสนับสนุน
20
มี.ค.
[ปิดรับสมัคร] สัมมนาฟรี : “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”
  20-03-2562 10:00 - 12:00 ( 09:45 ลงทะเบียน )
 บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

  เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการสัมมนาที่ยอดเยี่ยม เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นทีมกับ G Suite เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานร่วม

  • 1/1
  • 1