fbpx
Header - Privacy Policy - Street Smart

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจในมุมมอง และแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติข้อมูลส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราโดยการกรอกแบบฟอร์ม

 

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้เป็นของ และดำเนินงานโดย บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น (“เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา”).
เราคือผู้ให้บริการเกี่ยวกับ SaaS สำหรับองค์กรธุรกิจ เช่น ใบอนุญาต Google Workspace, การสัมมนา, การอบรม, การปรับใช้ระบบ, บริการให้คำปรึกษา และ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

นิยามจำกัดความ

 • “บริการ”หมายถึง บทความของเราบนเว็บไซต์ใด ๆ , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, สัมมนา และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • “ข้อมูลส่วนตัว”หมายถึง ข้อมูลที่บ่งบอก หรือสามารถใช้เพื่อยืนยันการติดต่อสื่อสาร หรือระบุตัวตนทั้งในทางตรงและทางอ้อมได้
   ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่รวมถึง แต่ไม่จำกัด เช่น ชื่อ-สกุล, ที่อยู่อีเมล, อาชีพ หรือ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ
 • “เว็บไซต์”หมายถึง เว็บไซต์ใด ๆ ที่เราเป็นเจ้าของ และดำเนินงาน (เช่น https://street-smart.co.th) หรือเว็บเพจ, คุณสมบัติอินเทอร์แอคทีฟ, แอปพลิเคชัน, วิดเจ็ต, บล็อก, โซเชียลเน็ตเวิร์ก, โซเชียลเน็ตเวิร์ก “แถบ” หรือเครือข่าย สื่อออนไลน์อื่น ๆ , มือถือ, หรือเครือข่ายไร้สายที่ได้มีการประกาศลิงก์มายังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • “ผู้เยี่ยมชม”หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา
 • “คุณ” และ “ของคุณ”หมายถึง ผู้เยี่ยมชม หรือ ข้อมูลการติดต่อ ขึ้นอยู่กับบริบทนั้น ๆ

 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม

ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ และดำเนินการจากข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลที่คุณจัดเตรียมสำหรับการใช้บริการจากเรา หากคุณไม่ใช่ผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชม นโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนนี้อาจถูกนำไปปรับใช้กับคุณ หรือข้อมูลของคุณ

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมจะปรากฏตามหมวดหมู่ด้านล่าง:

 

(1)ข้อมูลที่คุณจัดเตรียมให้เรา : 
คุณอาจต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อของคุณในการใช้บริการของเรา โดยจะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณจากการที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ เช่น ปรึกษาปัญหากับทีมงานของเรา, ส่งอีเมลถึงเรา, ใช้บริการและเว็บไซต์ หรือใช้บริการอย่างหนึ่งคู่กับบริการอีกอย่างหนึ่ง หรือการติดต่อเราด้วยช่องทางใด ๆ ก็ตาม

เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นเป็นภาคบังคับ หรืออาจเป็นไปตามความสมัครใจ และอาจมีผลที่ตามมาหากมีการไม่ให้ข้อมูล โดยการให้ข้อมูลนี้แก่คุณ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลอาจรวมถึง :

 • ข้อมูลการลงทะเบียน : คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลการติดต่อโดยการกรอกลงในฟอร์มลงทะเบียนสำหรับงานสัมมนา เช่น ชื่อ, นามสกุล เพื่อที่ทางทีมงานของเราจะสามารถติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้
 • ข้อมูลการติดต่อ : สำหรับการติดต่อทีมงานของเรา คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์มการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, บัญชีอีเมล์, เว็บเพจ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อทำการติดต่อกลับไป
 • ข้อมูลการวางบิล : หากคุณมีการซื้อบริการจากทางเรา คุณอาจต้องจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวางบิล และการชำระเงินให้เราด้วยเช่นกัน โดยเราจะทำการบันทึกข้อมูลการติดต่อดำเนินการวางบิล และการชำระเงินของคุณ

 

(2)ข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บ :
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

ข้อมูลอาจรวมถึง :

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

 

(3)ข้อมูลที่จัดเก็บจากผู้เยาว์ :
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • ・ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ・เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • ・เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • ・เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • ・เพื่อการบริการหลังการขาย
 • ・เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • ・เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent): หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access): คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability): คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object): คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction): คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing): คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification): คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint): คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

 

ความปลอดภัยของเรา

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

 

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น
หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของคุณ กรุณาคลิกที่ปุ่ม “ติดต่อเรา” และกรอกข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้:

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทีม DPO
บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารจัสมิน เลขที่ 2 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
อีเมล dpo_contact@street-smart.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-038-5589

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us