fbpx
Header - What's New
12 ม.ค.
ฟังก์ชั่น “ข้อมูลสรุปการสนทนาในพื้นที่ทำงาน” ช่วยคุณจับประเด็นสนทนาได้รวดเร็ว

  รับมือได้กับข้อมูลจำนวนมาก Google Chat เพิ่มฟังก์ชันใหม่สรุปการสนทนาในพื้นที่ทำงาน   Google วิจัยนวัตกรรมที่