fbpx
Header - What's New
31 ส.ค.
รู้ก่อนใครเมื่อมีบุคคลแก้ไขข้อความใน Google Docs ด้วยฟังก์ชันตั้งค่าการแจ้งเตือน

Google Docs อัปเดตฟังก์ชันการตั้งค่าแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลบเนื้อหาในเอกสาร   ทุกวันน