fbpx
Header - Drive - Street Smart

คู่มือฉบับย่อ

drive-01.jpg
Google ไดรฟ์

Google ไดรฟ์

ไดรฟ์ เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ขนาดใหญ่ สร้างเอกสารออนไลน์และแชร์พร้อมแก้ไขได้ตามเวลาจริง คำแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ไดรฟ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตั้งค่าที่มีประโยชน์
ใช้ตัวกรองใน Google สเปรดชีต
บทนำ
ใน Google สเปรดชีต คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตัวกรองได้

วิธีการตั้งค่า

     1. ตั้งค่าตัวกรอง
เข้าถึงสเปรดชีต และ [ข้อมูล] > [สร้างตัวกรอง]


     2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเรียง
เมื่อคุณคลิกปุ่ม [ตัวกรอง] คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการจัดเรียงได้ตอนนี้คุณจะเห็นเฉพาะรายการที่คุณเลือกเท่านั้น

แปลงเอกสาร Google เป็นไฟล์ Microsoft Office
บทนำ
แปลงเอกสาร Google เป็น Microsoft Word, Excel หรือ Powerpoint

วิธีการตั้งค่า

เปิดไฟล์ Google และคลิก [ไฟล์]> [ดาวน์โหลดเป็น] คุณสามารถเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแปลงได้

Google เอกสาร: Microsoft Word / PDF ฯลฯGoogle สเปรดชีต: Microsoft Excel / CSV / PDF ฯลฯGoogle สไลด์: Microsoft Powerpoint / PDF / PNG ฯลฯ


สร้างรายการแบบเลื่อนลง
บทนำ
ใน Google สเปรดชีต คุณสามารถสร้างรายการแบบเลื่อนลงได้

วิธีการตั้งค่า

     1. เข้าถึงการตั้งค่า
เลือกเซลล์หรือช่วง บนเซลล์ให้คลิกขวา และเลือก “การตรวจสอบข้อมูล”     2. กำหนดเงื่อนไข

จาก [เกณฑ์], เลือก [รายการของชื่อ] *นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก [รายการของช่วง]


     3. ใส่เกณฑ์ด้วยเครื่องหมายจุลภาค , และคลิก [บันทึก]


หมายเหตุ:

เมื่อคุณกำหนดเกณฑ์คุณสามารถเลือก [ปฏิเสธอินพุต] ผู้ใช้จะไม่สามารถแทรกข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการได้