fbpx
Header - Gmail - Street Smart

คู่มือฉบับย่อ

pic_quick_manual.png
Gmail

Gmail

Gmail เป็นเว็บเมลที่มีควาจุขนาดใหญ่ พร้อมด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่มีสเปคสูง คำแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ Gmail ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตั้งค่าที่มีประโยชน์
ใช้โปรแกรมรับส่งเมล
บทนำ
ในการตรวจสอบอีเมล คุณสามารถใช้โปรแกรมรับส่งเมลได้ อาทิเช่น Outlook หรือ Thunderbird ถึงแม้ว่าบริษัทของคุณจะใช้ G Suite แต่เมื่อคุณใช้ IMAP คุณจะสามารถตรวจสอบอีเมลจากโปรแกรมรับส่งเมลได้ การตั้งค่าและการดำเนินงานของคุณบนโปรแกรมรับส่งเมล จะซิงค์กับ Gmail

วิธีการตั้งค่า

     1. ตั้งค่าการเปิดใช้ IMAP ใน Gmail
เปิด Gmail ของคุณ, ไปที่ [การตั้งค่า] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ > [การตั้งค่า] > [การส่งต่อและ POP/IMAP] และคลิก [ใช้ IMAP] โปรดอย่าลืมคลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง] ที่ด้านล่าง

     2. ตั้งค่า IMAP ในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ
ต้องตั้งค่า IMAP ในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณด้วย สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่าโปรดดูที่หน้าการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Google “อ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นโดยใช้การเข้าถึงแบบ IMAP”.
ตั้งค่าตัวกรอง

บทนำ

การตั้งค่าตัวกรอง และจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่า

1. สร้างตัวกรอง

เปิด Gmail ของคุณ และคลิก [ลูกศรหัวคว่ำ] ที่ด้านขวาของหน้าต่างการค้นหา ระบุเงื่อนไขต่างๆ อีเมลไหนที่คุณต้องการจัดเรียง2. จัดเรียงอีเมล

ตั้งค่าว่าคุณต้องการจัดเรียงอีเมลของคุณอย่างไร เช่น

– ข้ามกล่องจดหมาย

– ติดดาว

– ใช้ป้ายกำกับ ฯลฯ…วิธีกำหนดป้ายกำกับโปรดดูที่หน้านี้ “จัดระเบียบกล่องจดหมาย Gmail โดยใช้ป้ายกำกับ

เปิด&ปิด มุมมองการสนทนา
บทนำ
เมื่อใช้ฟังก์ชัน “มุมมองการสนทนา” คุณจะเห็นอีเมลที่มีหัวเรื่องเหมือนกัน รวบรวมไว้ด้วยกัน

วิธีการตั้งค่า

     1. เปิด Gmail ของคุณ, คลิก [การตั้งค่า] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ > [การตั้งค่า] > [ทั่วไป]
     2. เปิด/ปิด [มุมมองการสนทนา] โปรดอย่าลืมคลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง] ที่ด้านล่าง


ตั้งค่าป้ายกำกับ
เคล็ดลับ 1
คุณสามารถดูป้ายกำกับทั้งหมด ที่ทาง Google กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นไว้ ได้จากการตั้งค่า ถ้าคุณไม่ต้องการ คุณสามารถซ่อนได้ ทำให้หน้าจอของคุณเรียบง่ายและสะอาดตาเคล็ดลับ 2
เมื่อคุณสร้างป้ายกำกับแล้ว คุณสามารถสร้างชั้นได้
เพียงคลิก [ซ้อนป้ายกำกับไว้ใต้:] และเลือกป้ายกำกับ