fbpx
Header - Hangouts Meet - Street Smart

คู่มือฉบับย่อ

hangout-1.png
แฮงเอาท์ Meet

แฮงเอาท์ Meet

แฮงเอาท์ ไม่เพียงแค่การแชท แต่ยังสามารถใช้ Meet ในการประชุมผ่านวิดีโอได้อีกด้วย คำแนะนำนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ Meet ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตั้งค่าที่มีประโยชน์
เริ่มการประชุมทางวิดีโอจากปฏิทิน

บทนำ
คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ฟังก์ชัน Meet

วิธีการตั้งค่า

      1. สร้างกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

เข้าถึง Google ปฏิทิน และลากระยะเวลาที่คุณต้องการที่จะประชุมทางวิดีโอ จากนั้นกรอกชื่อกิจกรรม และ คลิก [ตัวเลือกอื่น] เพื่อใส่ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น


      2. เพิ่มการประชุม และเชิญคนที่คุณต้องการให้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

คลิก [เพิ่มการประชุม] และเลือก [การประชุม Hangouts]  เพิ่มบุคคลที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมการประชุมนี้ และบันทึกกิจกรรมนี้นอกจากนั้นคุณยังสามารถส่งคำเชิญไปยังพวกเขาได้อีกด้วย      3. เริ่มต้นการประชุมทางวิดีโอ

เมื่อถึงเวลาแล้ว แค่คลิก [เข้าร่วม Hangouts Meet] และเริ่มการประชุมได้เลยเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

บทนำ
แม้หลังจากที่คุณเริ่มการประชุมไปแล้ว คุณยังคงสามารถเชิญคนอื่นเข้าร่วมการประชุมได้

วิธีการตั้งค่า

      1. รับข้อมูลการเข้าร่วม

คลิกชื่อการประชุมที่ปุ่มด้านซ้ายของจอแสดงผล      2. คัดลอก URL การประชุม

คลิกที่ [คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม]


      3. ส่ง URL ไปให้ผู้เข้าร่วม

แชร์ลิงก์ URL กับบุคคลที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมการประชุมทางอีเมลหรือแชท